Nyheter

CE-märkning

Vi har under året breddat sortimentet av bordslampor och har därför sett över CE-märkningen. Ett oberoende testinstitut har provat alla våra nio modeller av bordslampor. Provningen har gjorts mot EU-direktiv och standarder med avseende på miljö- och elsäkerhet.

Vi har nu provningsrapporten i vår hand och med stor glädje kan vi konstatera att SKAVANQs bordslampor uppfyller alla dessa krav.